Skladový priestor + Kancelárske priestory APB II č. 1.09 [321,93 m2]

Skladový priestor s celkovou rozlohou 321,93 m2 je k dispozícii ihneď ! Skladový priestor pozostáva z miestností č. 1.21 - č. 1.28, ktorých rozloha je bližšie špecifikovaná nižšie.
  cena Eur/m2 cena Eur/mesiac
Neplatca DPH
cena Eur/mesiac
Platca DPH
Nájomné 5,10 1 641,84 1 641,84
DPH na nájomné     328,37
Služby 0,80 257,54 257,54
DPH na služby   51,51 51,51
Konečná fa suma   1 950,89 2 279,26

 

MIESTNOSŤ PLOCHA (m2)
1.21 12,26
1.22 9,33
1.23 11,42
1.24 178,00
1.25 20,56
1.26 10,61
1.27 4,40
1.28 75,35
spolu 321,93

 

 

Skladový priestor + Kancelárske priestory APB II č. 1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade záujmu o parkovanie – parkovacie miesto v areáli 35 EUR/mesiac (bez DPH) pre stále parkovanie. 

autor: Mgr. Andrej Šuščák
Rezervovať priestor