Spojené kancelárie APB II č. 3.21 - č. 3.27 [136,48 m2]

Spojené kancelárske priestory s celkovou rozlohou 136,48 m2 sú k dispozícii ihneď ! Kancelársky priestor pozostáva z miestností č. 3.21 - č. 3.27, ktorých rozloha je bližšie špecifikovaná nižšie.
  cena Eur/m2 cena Eur/mesiac
Neplatca DPH
cena Eur/mesiac
Platca DPH
Nájomné 6,50 887,12 887,12
DPH na nájomné     177,42
Služby 0,80 109,18 109,18
DPH na služby   21,84 21,84
Konečná fa cena   1 018,14 1 195,56

 

MIESTNOSŤ PLOCHA (m2)
3.21 + 3.22 19,87
3.23 11,33
3.24 17,58
3.25 37,32
3.26 + 3.27 35,38
vstupná chodba 15,00
spolu 136,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojené kancelárie APB II č. 3.21 - č. 3.22

Spojené kancelárie APB II č. 3.21 - č. 3.22Spojené kancelárie APB II č. 3.21 - č. 3.27

Rezervovať priestor