Kancelária APB I č. 1.09 [13,36 m2]

Kancelársky priestor s rozlohou 13,36 m2 je k dispozícii ihneď !
  cena Eur/m2 cena Eur/mesiac
Neplatca DPH
cena Eur/mesiac
Platca DPH
Nájomné 6,50 86,84 86,84
DPH na nájomné     17,37
Služby 2,50 10,69 10,69
DPH na služby   2,14 2,14
Konečná fa cena   99,67 117,04  

 

 

Kancelária APB I č. 1.09

Kancelária APB I č. 1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelária APB I č. 1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade záujmu o parkovanie – parkovacie miesto v areáli 35 EUR/mesiac (bez DPH) pre stále parkovanie.

 

autor: Mgr. Andrej Šuščák
Rezervovať priestor